Útborgun á viðbótarlífeyri vegna Covid-19

Út­borg­un á sér­eign­ar­sparn­aði, útskýring á 30 sekúndum

Lög hafa verið samþykkt á Alþingi sem viðbragð við efnhagslegum afleiðingum Covid-19.

 • Einstaklingum er heimilt að taka út eigin séreignarsparnað
 • Hámarksútborgun er 12.000.000 kr. yfir 15 mánaða tímabil
 • Útgreiðsla nemur 800.000 kr á mánuði eða í einni greiðslu ef inneign er lægri en fyrrgreind upphæð
 • Tekjuskattur dregst frá við útborgun
  • 35.04% af tekjum 0 - 336.916 kr.
  • 37,19% af tekjum 336.917 - 945.873 kr.
  • 46,24% af tekjum yfir 945.873 kr.
 • Útborgunin skerðir hvorki barna- né vaxtabætur
 • Þetta tímabundna úrræði er ekki tengt núverandi úrræðum vegna innborgunar séreignar inn á húsnæðislán

Hugsaðu þig vel um Taktu upplýsta ákvörðun

Með úttekt í dag getur miklum hagsmunum í framtíð verið fórnað. Við útgreiðslu úr séreignasparnaði dragast tekjur á eftirlaunaaldri saman, bæði vegna fjárhæðar sem tekin er út, en einnig vegna framtíðarávöxtunar fjárhæðar.

Tökum dæmi:

35 ára einstaklingur getur að minnsta kosti ávaxtað séreignasparnað sinn í 25 ár til viðbótar ákveður að taka út 4.000.000 kr.


Á 25 árum verður þessi upphæð að 8.923.864 kr með ávöxtun (sé miðað við ávöxtun Allianz árið 2019, 3,4%) og getur nú oft munað um minna.

Ávöxtun á 25 árum með mismunandi prósentum

Ef þú hefur ekki brýna þörf á úttekt ættir þú að hafa upphaflegt hlutverk séreignar í huga sem er að tryggja auknar tekjur síðar á lífsleiðinni.

Skoðaðu vel hver staðan er við starfslok – hefur þú efni á að taka þetta út núna?

Hægt er að skoða áætlaðar lífeyrisgreiðslur við starfslok á Lífeyrisgáttinni

Aðrir möguleikar?

man

Mögulegt er að stöðva samninginn tímabundið og við biðjum launagreiðanda um að hætta að draga af launum þínum á meðan á erfiðleikum stendur.

Hægt er að senda beiðni um tímabundna stöðvun á allianz@allianz.is

Einnig er mögulegt að lækka eigið framlag úr 4% í 2% tímabundið, en jafnframt halda mótframlagi launagreiðanda.

Hér er hægt að nálgast eyðublað vegna prósentubreytingar

Af hverju er ég að greiða í Viðbótarlífeyri?

younger

Öllum íslenskum launþegum er skylt að greiða í lífeyrissjóð.

Hinn skyldubundni lífeyrir er einungis hluti af meðallaunum ævinnar og geta því tekjurnar lækkað um allt að helming við starfslok.

Þegar þú hættir að vinna lækka ráðstöfunartekjur þínar.

Viðbótarlífeyrir Allianz tryggir hærri lífeyrisgreiðslu og brúar bilið á milli lágmarksframfærslu og hefðbundinna lífeyrisgreiðslna.

Við viljum hvetja þig til að taka upplýsta ákvörðun og bjóðum þér að hafa samband við okkur ef þig vantar frekari upplýsingar eða leiðbeiningar.

Tekjuskattur af útgreiðslu

woman

Inngreiðslur í séreignarsparnað eru dregnar af launum fyrir skatt og eru því tekjuskattskyldar við útgreiðslu eins og um venjulegar launatekjur væri að ræða.

Skattprósenta 2020:

 • 35.04% af tekjum 0 - 336.916 kr.
 • 37,19% af tekjum 336.917 - 945.873 kr.
 • 46,24% af tekjum yfir 945.873 kr.

Útgreiðsluferlið

Man

Vegna Covid faraldursins hefur útborgarferli Allianz verið gert 100% rafrænt. Við biðjum alla viðskiptavini um nota þær rafrænu leiðir sem búnar hafa verið til fyrir þetta ferli.

Athugið að útfyllt umsókn þarf að berast Allianz fyrir 10. hvers mánaðar þá er fyrsti útgreiðsludagur 20. næsta mánaðar.

Skref 1

Viðskiptavinur skráir sig inn á "Mínar síður" og sækir útgreiðsluyfirlit, þar kemur fram hvaða upphæð er laus til útborgunar

Skref 2

Viðskiptavinur fyllir út umsókn á "Mínum síðum" og skrifar undir með rafrænum skilríkjum

Skref 3

Umsókn móttekin sjálfvirkt af Allianz á Íslandi og áframsend til Skattsins sem samþykkja þarf allar umsóknir

Skref 4

Samþykkt umsókn er send til Allianz í Þýskalandi

Skref 5

Allianz í Þýskalandi millifærir umbeðna fjárhæð til Allianz á Íslandi

Skref 6

Allianz á Íslandi millifærir inn á reikning viðskiptavinar að frádregnum tekjuskatti

Útborgun á séreignarsparnaði

Allar umsóknir vegna útborgunar á séreignarsparnaði fara í gegnum Mínar síður hjá Allianz

Mínar síður

Spurningar og svör

Byrjað verður að taka við umsóknum vegna úttekta á séreignarsparnaðinn frá og með 1. apríl 2020 og gildir til 31. desember 2020.

Nei, þú getur hvenær sem er frá 1. apríl 2020 til 31. desember 2020. óskað eftir útborgun á séreignarsparnaðinum þínum.

Nei, útborgun á séreignarsparnaði mun ekki hafa áhrif á bætur. Útborgunin mun því ekki skerða húsnæðis-, barna-, vaxta- og atvinnuleysisbætur sem og greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna.

Já, allir einstaklingar fá heimild til að taka út eigin séreignarsparnað.

Fyrsta greiðsla verður greidd út 20 maí 2020

Athugið að útfyllt umsókn þarf að berast Allianz fyrir 10. hvers mánaðar þá er fyrsti útgreiðsludagur 20. næsta mánaðar.

Inn á "Mínum síðum" á Allianz.is getur þú nálgast útborgunaryfirlit þar sem sést áætluð hámarksútgreiðsla.

Viðbótarlífeyrir Allianz er tryggingarsamningur því þarf að reikna út úttektarfjárhæð hverju sinni og byggjast þeir útreikningar á þremur liðum:

 • Endurkaupsvirði:
 • Staða biðreiknings í evrum
 • Staða biðreiknings í íslenskum krónum.


Í hverjum mánuði er reiknað út svokallað endurkaupsvirði á tryggingasamningum um Viðbótarlífeyri. Það eru inngreidd iðgjöld + vextir- kostnaður.
Til að hægt sé að halda áfram tryggingasamning þínum hjá Allianz í Þýskalandi þarf að skilja eftir að minnsta kosti 500€, samkvæmt skilmálum tryggingarinnar.

Vegna millifærslur iðgjalda til Allianz í Þýskalandi er stofnaður biðreikningur í evrum, til að jafna út launa og gengissveiflur (Við úttekt af biðreikningi verður að halda eftir a.m.k 1 €).
Í þeim tilfellum þar sem samningshafar hafa ráðstafað iðgjöldum inn á húsnæðislán stofnast biðreikningur í íslenskum krónum.

Útreikningur á útborgunarfjárhæð er (endurkaupsvirði - 500€ + staða evru biðreiknings-1€)*gengi dagsins+staða á íslenskum biðreikningi.

Endurkaupsvirði eru inngreidd iðgjöld ásamt ávöxtun að frádregnum kostnaði við samning en kemur eingöngu til ef samning er slitið fyrir samningslok. Vegna Covid-19 er mögulegt að taka út endurkaupsvirði fyrirfram, en halda verður eftir 500€ samkvæmt skilmála svo samningurinn lokist ekki.

Samningurinn er í fullu gildi þó heimild til útgreiðslu sé nýtt.

Í einhverjum tilfellum er það hægt, vinsamlegast hafðu samband við skrifstofu Allianz

Það getur verið vandamál, nauðsynlegt er að hafa samband við skrifstofu Allianz varðandi breytingar á umsókn