Tryggðu þér allt að 100% launa þinna við starfslok Er helmingurinn nóg?

Örskýring á 30 sekúndum Er helmingurinn nóg?

Skyldubundni lífeyririnn er einungis hluti af meðallaunum ævinnar og geta því tekjurnar lækkað um allt að helming við starfslok

Með Viðbótarlífeyri og Lífeyrisviðauka Allianz getur þú tryggt þér allt að 100% launa þinna við starfslok.

Viðbótarlífeyrir Allianz er viðbótarlífeyrissparnaður þar sem launþegi leggur fyrir 4% eða 2% af launum sínum. Atvinnurekandi greiðir 2% mótframlag, sem er í raun launahækkun sem hlýst um leið og þú byrjar að leggja fyrir.

Lífeyrisviðauki Allianz er nauðsynlegur til að auka líkur á að ráðstöfunartekjur haldist óskertar við starfslok. Með því að vera með Viðbótarlífeyri Allianz  og Lífeyrisviðauka Allianz er hægt að tryggja allt að 80-100% af launum við starfslok.

Viltu vita meira?

Panta ráðgjöf

Af hverju að vera með Viðbótarlífeyri og Lífeyrisviðauka

woman

Öllum íslenskum launþegum er skylt að greiða í lífeyrissjóð. Hinn skyldubundni lífeyrir er einungis hluti af meðallaunum ævinnar og geta því tekjurnar lækkað um allt að helming við starfslok.

Viðbótarlífeyrir Allianz og Lífeyrisauki tryggir hærri lífeyrisgreiðslu og brúar bilið á milli lágmarksframfærslu og hefðbundinna lífeyrisgreiðslna.

Viðbótarlífeyrir Allianz er tryggingasamningur um að viðbótariðgjaldi sé ráðstafað til kaupa á lífeyristryggingu. Ólíkt öðrum viðbótarlífeyri á Íslandi er sparnaðurinn tryggður í evrum út samningstímann. Þýska ríkið heldur uppi mjög virku eftirliti með störfum þarlendra tryggingafélaga og gilda strangar reglur um fjárfestingastefnu þeirra.

Lífeyrisviðauki Allianz er tryggingasamningur með sparnaði fyrir alla frá 18 ára aldri. Með Lífeyrisviðauka Allianz má tryggja að þú haldir allt að 100% af ráðstöfunartekjum þínum við starfslok.

100% tekjur við starfslok

Hentar þeim sem vilja..

hugsa til framtíðar og vilja auka lífeyrisgreiðslur sínar við starfslok

Hentar þeim sem vilja..

ná allt að 100% af launum við starfslok

Hentar þeim sem vilja..

tryggðan sparnað í evrum

Viltu vita meira?

Panta ráðgjöf
younger man with elderly man with cane

Lífeyrisviðauki

Hámarkaðu lífeyrisgreiðslur við starfslok

Skoða nánar

Með Lífeyrisviðauka Allianz má tryggja að þú haldir allt að 100% af ráðstöfunartekjum þínum við starfslok.

woman holding globe

Viðbótarlífeyrir

Viðbótarlífeyrir er valkvæð nauðsyn

Skoða nánar

Viðbótarlífeyrir Allianz tryggir hærri lífeyrisgreiðslu og brúar bilið á milli lágmarksframfærslu og hefðbundinna lífeyrisgreiðslna.

father mother daughter with stroller

Líftrygging með söfnun

Vertu með þér og þínum í liði

Skoða nánar

Líftrygging með söfnun er ábyrgur kostur sem veitir eftirlifendum þínum fjárhagslegt öryggi