Jafnt heima og að heiman! Slysatrygging

Örskýring á 30 sekúndum Slysatrygging

Tryggingin nær yfir helstu útgjaldaliði ef varanlegt tjón hlýst af völdum slyss.

Möguleiki er á að fá tafarlausar bætur vegna örorku.

Tryggingin nær yfir kostnað sem verður til vegna slyss, meðal annars fyrir:

  • Lýtaaðgerðir
  • Kostnað tannviðgerða
  • Björgunarkostnað

Við erum jafn misjöfn og við erum mörg og þarfir okkar sömuleiðis. Tryggingartaki hefur kost á að sérsníða trygginguna með margvíslegum hætti.

  • Upphæð örorkubóta
  • Sérstakri viðbótarvernd
  • Ævilangur mánaðarlegur tekjulífeyrir
  • Sjúkrahúsdagpeningar
  • Dánarbætur
  • Bráðabætur

Ef viðskiptavinur er með fleiri en eina slysatryggingu í gildi hjá Allianz eru bætur greiddar út úr hverri fyrir sig.

Iðgjald greiðist í evrum og er háð starfi og aldri tryggingarþega.

Maki þinn er sjálfkrafa tryggður þremur mánuðum frá hjónavígslu og börn sömuleiðis frá fæðingu/ættleiðingu. Hægt er að óska eftir 9 mánaða kostnaðarlausri framlengingu hjá skrifstofu Allianz.

Af hverju að vera slysatryggður

man

Slysin gera ekki boð á undan sér - en þú getur valið að tryggja þig fyrir því óvænta.

Þegar tekist er á við líkamlegar áskoranir, vinnutap og tekjumissi er mikils virði að geta andað ögn léttar, vitandi að fjárhagurinn stendur styrkum fótum.

Slysatrygging Allianz tryggir fjárhagslegt öryggi ef slysið veldur tjóni.

Með slysatryggingu Allianz ertu tryggður - allan sólarhringinn.

Slysatrygging Gott að vita

man rowing

Hvar sem er í heiminum.

Slysatrygging tryggir bætur til viðskiptavinar verði allan sólahringinn, hvar sem er í heiminum.

man on bicycle

Örorkubætur

Ef slys hefur langtíma afleiðingar eru greiddar umsamdar bætur. Upphæð bóta ræðst af skerðingu á starfshæfni eða hlutfalli örorku.

Father and daughter in nature

Björgunarkostnaður

Allianz greiðir björgunarkostnað allt að 50.000 evrum.

tieing shoes

Lýtaaðgerðir

Greiddur er kostnaður vegna lýta- eða fegrunaraðgerða ásamt tannviðsgerðum og tannsmíði eftir slys sem nemur allt að 50.000 evrum.

two generations baking

Tafarlausar bætur

Við alvarlega áverka að völdum slyss, t.d. blindu, greiðast 10% af umsamdri örorkuupphæð. Þó að hámarki 25.000€
Bætur sem eru greiddar dragast frá síðari greiðslu örorkubóta.

Þjónusta Allianz á Íslandi

Þjónusta Allianz á Íslandi

Allianz rekur umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinir geta fengið upplýsingar og aðstoð sem þeir óska.

Mögulegar viðbætur við tryggingu

Mögulegt er að sérsníða trygginguna með margvíslegum viðbótum.

Viðbótarvernd

Frá 50% örorkustigi greiðum við hæstu örorkubætur, það er að segja 5-faldar bætur af umsaminni örorkuupphæð.

Bráðabætur

Bráðabætur eru greiddar einu sinni vegna hvers slyss ef hinn tryggði beinbrotnar eða ef vöðvi, sin, band eða liðpoki slitnar alveg við slysið.

Ævilangur mánaðarlegur tekjulífeyrir

Viðskiptavinir geta tekið viðbótartryggingu sem tryggir mánaðarlegan tekjulífeyri til æviloka ef örorka er metin 50% eða meiri.

Sjúkrahúsdagpeningar

Sjúkrahúsdagpeningar eru greiddir fyrir fyrsta til þriðja dags sem hinn slasaði liggur á sjúkrahúsi yfir nótt. Frá fjórða degi til allt að þremur árum frá slysi eru greiddir tvöfaldir sjúkrahúsdagpeningar.

Dánarbætur

Ef hinn tryggði slasast og fellur frá innan eins árs af völdum slyssins greiðir Allianz umsamdar dánarbætur.

Viltu vita meira?

Panta ráðgjöf

Er eitthvað annað sem við getum aðstoðað þig með Önnur þjónusta sem Allianz á Íslandi veitir

Lífeyrisviðauki Allianz

Lífeyrisviðauki

Hámarkaðu lífeyrisgreiðslurnar við starfslok

Skoða nánar

Með Lífeyrisviðauka Allianz má tryggja að þú haldir allt að 100% af ráðstöfunartekjum þínum við starfslok.

Af hverju að vera með Viðbótarlífeyri

Viðbótarlífeyrir

Viðbótarlífeyrir er valkvæð nauðsyn

Skoða nánar

Viðbótarlífeyrir Allianz tryggir hærri lífeyrisgreiðslu og brúar bilið á milli lágmarksframfærslu og hefðbundinna lífeyrisgreiðslna.

Líftrygging hjá Allianz

Líftrygging

Á einhver allt sitt undir

Skoða nánar

Líftrygging er ein mikilvægasta trygging sem hver og einn ætti að hafa. Líftrygging þjónar þeim tilgangi að tryggja fjárhagslegt öryggi eftirlifenda. Enginn ábyrgur framfærandi fjölskyldu ætti að vera án líftryggingar.

Algengar spurningar og svör Hvað vilt þú vita?

Maki er tryggður í þrjá mánuði eftir giftingu og hvert barn í þrjá mánuði frá fæðingu án hækkunar iðgjalds. Hægt er að óska eftir framlengingu að kostnaðarlausu um níu mánuði með því að hafa samband við Allianz.
Tryggingarupphæð fyrir hvern einstakling sem bætist við er 60.000 evrur og greiðist í hlutfalli við örorkumat. Dánarbætur vegna fráfalls maka eru 12.000 evrur og 6.000 evrur vegna fráfalls barns.

Það geta ekki allir fengið slysatryggingu og er hver og einn metinn eftir aldri og starfi.

Tryggingin gildir hvar sem er og hvenær sem er, en þó aðeins í ákveðinn tíma í stríðshrjáðum löndum og þar sem styrjaldir brjótast út, sjá skilmála.

Það telst slys ef hinn tryggði bíður óviljandi heilsutjón vegna skyndilegs atburðar (slysatilvik) sem verkar á líkama hans utan frá. Frekari skilgreiningar eru í skilmálum.

Hægt er að stöðva greiðslur í allt að 24 mánuði – en á meðan greiðslur berast ekki er engin tryggingarvernd og samningstíminn framlengist sem þessu tímabili nemur. Önnur úrræði eru t.d að lækka iðgjald. Til að óska eftir lækkun á iðgjaldi þarf að hafa samband við skifstofu Allianz. Ef um er að ræða slysatryggingu með endurgreiddu iðgjaldi er ekki er hægt að hækka iðgjaldið aftur. Ef greiðslum er hætt á slysatryggingu með endurgreiddu iðgjaldi ávaxtast inneign til samningsloka án tryggingarverndar.

Skuldfærslur færast ekki sjálfkrafa á milli kreditkorta og þarf því að tilkynna nýtt kort til skrifstofu Allianz

Ef tryggingin felur í sér sérstakar bætur vegna andláts af slysförum (sjá tryggingaskírteini) þarf að hafa þarf samband við skrifstofu Allianz með því að senda póst á [email protected] eða hafa samband í s. 595-3300 og tilkynna andlát.

Allianz á Íslandi mun sjá um samskipti við Allianz í Þýskalandi. Óskað verður eftir gögnum ef þörf krefur s.s lögregluskýrslu og/eða vottorði frá lækni þar sem dánarorsök er tilgreind.

Ferlið getur tekið nokkrar vikur og verður óskað eftir bankaupplýsingum þegar kemur að útgreiðslu..