Launagreiðendur

Yfirlit skilagreina.png

Launagreiðendavefur

Rafræn skil á skilagreinum

Opna
Rafræn skil.png

Yfirlit skilagreina (hreyfingayfirlit)

Athugið að innskráning fer fram með rafrænum skilríkjum á farsíma notanda

Sækja
Lykilupplýsingar.png

Lykilupplýsingar

Lykilupplýsingar fyrir launagreiðendur

Skoða

Yfirlit launagreiðenda

man

Allianz rekur tvo vefi fyrir launagreiðendur, annarsvegar vef þar sem launagreiðandi annast rafræn skil á skilagreinum og hinsvegar vef þar sem launagreiðandi getur skoðað yfirlit yfir skilagreinar og reikningsskil.


Þeir launagreiðendur sem senda skilagreinar rafrænt þurfa ekki að senda skilagreinar í tölvupósti eða bréfpósti.

Lykilupplýsingar fyrir launagreiðendur

man

Allianz
Kennitala: 580991-1069
Banki: 0518-26-850000 – Íslandsbanki, Norðurturni, Hagasmára 3, 201 Kópavogi
Netfang skilagreina: [email protected]

Lífeyrissjóðsnúmer 941
Dalshrauni 3, 220 Hafnarfirði
Netfang: [email protected]
Sími 595 3300

Gjalddagi – 10. dagur næsta mánaðar á eftir launatímabili.
Eindagi – síðasti dagur næsta mánaðar á eftir launatímabili.

Man

Ef iðgjöld eru ekki greidd á réttum tíma eru reiknaðir dráttarvextir á gjalddaga til greiðsludags.

Innheimtuferli hefst ef skilagrein hefur borist en ekki iðgjald eða launþegi hefur samband vegna vangoldinna iðgjalda.

Launagreiðanda er sent innheimtubréf og honum gefinn frestur til að standa skil á iðgjaldinu.

Ef innheimta ber ekki árangur er iðgjaldið sent í milliheimtu til Motus og þaðan í lögfræðiinnheimtu.

Gott að vita

Allianz logo on flag

Innheimta iðgjalda

Launagreiðanda er skylt að draga viðbótarlífeyrissparnað frá launum og greiða til þess vörsluaðila lífeyrissparnaðar sem launþegi velur.

Allianz á Íslandi hefur milligöngu á innheimtu iðgjalda í viðbótarlífeyrissparnað skv. samningi milli launþega og vörsluaðilans Allianz Lebensversicherung AG í Þýskalandi.

Office.jpg

Ráðstöfun iðgjalda

Launagreiðendur senda inn skilagreinar og iðgjöld sem eru áframsend mánaðarlega til Allianz í Þýskalandi. Nema í þeim tilfellum ef launþegi hefur ákveðið að ráðstafa iðgjöldum sínum inn lán til þeirra lánveitenda sem umsækjendur hafa valið skv. heimild í lögum.

Computer.jpg

Ábyrgðarsjóður launa

Til þess að eiga möguleika á að fá greidd iðgjöld frá Ábyrgðarsjóði launa þarf að haga innheimtu iðgjalda í vanskilum með ákveðnum hætti. Ábyrgðin takmarkast við allt að 4% viðbótarlífeyrissparnað samkvæmt samningi um viðbótartryggingavernd og ákvæði í kjarasamningum. Ábyrgð sjóðsins nær til krafna sem hafa gjaldfallið á síðustu 18 mánuðum fyrir gjaldþrotaúrskurð vinnuveitenda eða réttur hefur unnist til þeirra á því tímabili.