Á einhver allt sitt undir Líftrygging

Örskýring á 30 sekúndum Líftrygging

  • Líftrygging þjónar þeim tilgangi að tryggja fjárhagslegt öryggi eftirlifenda.
  • Menntun, starf og heilsufar hafa áhrif á iðgjald sem helst óbreytt út samningstímann. Iðgjald greiðist í evrum.
  • Ef valin er viðbótartrygging má margfalda bótafjárhæð vegna andláts af völdum slyss.
  • Möguleiki er að fá fyrirframgreiðslu á líftryggingarfjárhæðinni ef tryggingartaki greinist með sjúkdóm á lokastigi.
  • Falli tryggingartaki frá innan þriggja mánaða frá fæðingu eða ættleiðingu barns eða kaupa á húsnæði til eigin nota er greidd út aukagreiðsla að upphæð 25.000 evrur.
  • Í upphafi samnings velur tryggingataki arftaka eða lögerfingja.Einfalt er að breyta um arftaka á samningstímanum.Lengd samningsins er háð aldri en lengst til 75 ára aldurs

Af hverju að vera með Líftryggingu

Líftrygging

Líftrygging er ein mikilvægasta trygging sem hver og einn ætti að hafa. Líftrygging þjónar þeim tilgangi að tryggja fjárhagslegt öryggi eftirlifenda. Enginn ábyrgur framfærandi fjölskyldu ætti að vera án líftryggingar.

Ef eitthvað válegt henti þig, myndi fjölskylda þín og aðstandendur ekki einungis missa kæran ástvin heldur er líklegt að fjárhagslegar skuldbindingar þínar muni falla á lögerfingja.

Líftrygging Allianz er ábyrgur kostur sem veitir eftirlifendum þínum fjárhagslegt öryggi. Líftrygging er nauðsynleg ungum fjölskyldum, fyrirvinnum, sambúðaraðilum, sjálfstætt starfandi og lánþegum.

Líftrygging Gott að vita

Father and son baking

Fjölskyldan stækkar

Ef hinn tryggði fellur frá innan 3ja mánaða frá fæðingu/ættleiðingu barns er greidd aukagreiðsla óháð bótum, að upphæð 25.000€. Hægt er að framlengja verndina í 6 mánuði með því að skila skriflegri tilkynningu til Allianz.

tieing shoes

Nýtt húsnæði

Ef hinn tryggði fellur frá innan 3ja mánaða frá upphafi byggingar eigin húsnæðis eða kaupa á fasteign til eigin nota er greidd aukagreiðsla, að fjárhæð 25.000€. Hægt er að framlengja verndina í 9 mánuði með því að skila skriflegri tilkynningu til Allianz

Girl on computer

Fyrirframgreiðsla

Hægt er að fara fram á að umsamin líftryggingar-fjárhæð verði greidd út fyrirfram, komi til alvarlegs sjúkdóms á lokastigi.

Viltu vita meira?

Panta ráðgjöf

Er eitthvað annað sem við getum aðstoðað þig með Önnur þjónusta sem Allianz á Íslandi veitir

Lífeyrisviðauki Allianz

Lífeyrisviðauki

Hámarkaðu lífeyrisgreiðslurnar við starfslok

Skoða nánar

Með Lífeyrisviðauka Allianz má tryggja að þú haldir allt að 100% af ráðstöfunartekjum þínum við starfslok.

father mother daughter with stroller

Líftrygging með söfnun

Vertu með þér og þínum í liði

Skoða nánar

Líftrygging með söfnun er ábyrgur kostur sem veitir eftirlifendum þínum fjárhagslegt öryggi

Af hverju að vera með Viðbótarlífeyri

Viðbótarlífeyrir

Viðbótarlífeyrir er valkvæð nauðsyn

Skoða nánar

Viðbótarlífeyrir Allianz tryggir hærri lífeyrisgreiðslu og brúar bilið á milli lágmarksframfærslu og hefðbundinna lífeyrisgreiðslna.

Algengar spurningar og svör Hvað vilt þú vita?

Nei, það geta ekki allir fengið líftryggingu. Allianz metur sérstaklega hvern viðskiptavin sem sækir um líftryggingu. Hafðu samband við ráðgjafa Allianz til að fá nánari upplýsingar.

Allianz selur tvær mismunandi tegundir líftrygginga: hefbundna líftryggingu (Risiko Leben) og líftryggingu með söfnun (Leben).

Allianz býður upp á óbreytt iðgjald út samningstímann.

Ef hinn tryggði fellur frá innan 3ja mánaða frá fæðingu/ættleiðingu barns eða innan 3ja mánaða frá upphafi byggingar eigin húsnæðis eða kaupa á fasteign til eigin nota er greidd aukagreiðsla, að fjárhæð 25.000€

Hægt er að fara fram á að umsamin líftryggingar-fjárhæð verði greidd út fyrirfram, komi til alvarlegs sjúkdóms á lokastigi.

Já, það er dýrara fyrir reykingarfólk að líftryggja sig en hægt er að breyta líftryggingunni í reyklausa ef viðkomandi hefur verið reyklaus í 12 mánuði eða lengur.

Viðskiptavinir ákveða hver fær dánarbæturnar þegar þeir gera samninginn. Hægt er breyta um aðila með því að hafa samband við Allianz.

Hægt er að breyta iðgjaldi á ýmsa vegu. Hafðu samband við Allianz til að fá nánari upplýsingar.

Líftrygging tekur gildi fyrsta dag þarnæsta mánaðar frá undirritun samnings. Allianz býður upp á tímabundna tryggingarvernd fyrir fráfall ef það tengist ekki heilbrigðisástandi hins tryggða á þeim tíma þegar tímabundna tryggingaverndin tekur gildi. Upphæð tímabundnu tryggingaverndarinnar verður þó aldrei hærri en 15.000 evrur. Tímabundin tryggingarvernd tekur gildi þegar skrifstofa Allianz í Þýskalandi móttekur samninginn, og stendur þar til samningurinn tekur formlega gildi að því gefnu að Allianz geti tryggt viðkomandi.

Skuldfærslur færast ekki sjálfkrafa á milli kreditkorta og þarf því að tilkynna um nýtt kort til skrifstofu Allianz

Líftrygging með söfnun:
Hægt er að stöðva greiðslur tímabundið. Engin tryggingavernd er fyrir hendi á meðan iðgjöld eru ekki greidd. Ef iðgjaldagreiðslustopp varir lengur en í 6 mánuði þarf að fara í nýtt áhættumat.
Alltaf þarf að hafa samband við skrifstofu Allianz ef ákveðið er að stöðva greiðslur iðgjalda.

Líftrygging án söfnunar:
Hægt er að stöðva iðgjaldagreiðslur, en skilgreina þarf tímabilið fyrirfram. Engin tryggingavernd er fyrir hendi á meðan iðgjöld eru ekki greidd.
Alltaf þarf að hafa samband við skrifstofu Allianz ef ákveðið er að stöðva greiðslur iðgjalda.

Hafa þarf samband við skrifstofu Allianz með því að senda póst á [email protected] eða hafa samband í s. 595-3300 og tilkynna andlát.

Allianz á Íslandi mun annast gagnaöflun og sjá um samskipti við Allianz í Þýskalandi. Ef óskað verður eftir viðbótarupplýsingum eða ítarlegri gögnum verður haft samband við rétthafa.

Ferlið getur tekið nokkrar vikur og verður óskað eftir bankaupplýsingum þegar kemur að útgreiðslu.

Ef tryggingin felur í sér sérstakar bætur vegna andláts af slysförum (sjá tryggingaskírteini) þarf að hafa þarf samband við skrifstofu Allianz með því að senda póst á [email protected] eða hafa samband í s. 595-3300 og tilkynna andlát.

Allianz á Íslandi mun sjá um samskipti við Allianz í Þýskalandi. Óskað verður eftir gögnum ef þörf krefur s.s lögregluskýrslu og/eða vottorði frá lækni þar sem dánarorsök er tilgreind.

Ferlið getur tekið nokkrar vikur og verður óskað eftir bankaupplýsingum þegar kemur að útgreiðslu.