Hámarkaðu lífeyrisgreiðslurnar við starfslok Lífeyrisviðauki Allianz

Örskýring á 30 sekúndum Lífeyrisviðauki Allianz

Lífeyrisviðauki Allianz er fyrir alla frá 18 ára aldri. Í upphafi samnings er valinn arftaki sem einfalt er að breyta á samningstímanum.

Möguleiki er á að:

  • Greiða aukalega inn á sparnaðinn.
  • Frysta greiðslur iðgjalda t.d. við atvinnumissi, fæðingarorlof, nám eða langvarandi veikindi.
  • Tryggja afkomendum þínum fjármagn við andlát.

Í boði eru viðbætur eins og:

  • Viðbótartrygging sem margfaldar bótafjárhæðina vegna andláts af völdum slyss.

Iðgjöld greiðast í evrum og inneign er tryggð í evrum út samningstímann.

Þegar samningi lýkur bjóðast fjölbreyttar úttektarleiðir inneignar, t.d. eingreiðsla eða mánaðarlegar greiðslur.

Þrátt fyrir að sparnaðurinn sé bundinn er möguleiki á að taka lán út á inneignina á samningstímanum, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Af hverju að vera með Lífeyrisviðauka

Lífeyrisviðauki

Lífeyrisviðauki Allianz er tryggingasamningur með sparnaði fyrir alla frá 18 ára aldri. Með Lífeyrisviðauka Allianz má tryggja að þú haldir allt að 100% af ráðstöfunartekjum þínum við starfslok.

Kjörin sparnaðarleið fyrir þá sem hugsa til framtíðar og kjósa fjárhagslegt öryggi á efri árum. Lífeyrisviðauki Allianz er valbundinn sparnaður og óháður tekjum, ólíkt greiðslum í samtryggingar og séreignasjóði.

100% tekjur við starfslok

Lífeyrisviðauki Allianz Gott að vita

Woman looking over a magazine

Auknar tekjur við starfslok

Lífeyrisviðauki Allianz er nauðsynlegur til að auka líkur á að ráðstöfunartekjur haldist við starfslok. Með því að vera með Viðbótarlífeyri Allianz  og Lífeyrisviðauka Allianz (Renten) er hægt að tryggja allt að 80-100% af launum við starfslok.

Older man creating ceramic art

Hugsum til framtíðar

Lífeyrisviðauki Allianz er fyrir þá sem hugsa til framtíðar og vilja öryggi. Allianz tryggir ávöxtun í evrum út samningstímann.
Um er að ræða langtímasparnað fyrir fólk frá 18 ára aldri.

Woman climbing

Dánarbætur vegna slyss

Ef valin er viðbótartrygging er hægt að margfalda bótafjárhæð vegna andláts af völdum slyss.

Older man with a pad computer

Aukagreiðsla við andlát

Ef hinn tryggði fellur frá innan 3ja mánaða frá fæðingu/ættleiðingu barns er greidd aukagreiðsla, að fjárhæð 25.000€

Older ladie drinking coffe

Bætur við fráfall

Við andlát greiðir Allianz út uppsafnaðan höfuðstól til tilgreindra rétthafa dánarbóta

Allianz logo on flag

Þjónusta Allianz á Íslandi

Allianz rekur umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinir geta fengið upplýsingar og aðstoð sem þeir óska.

Fyrir hverja hentar þessi trygging Í stuttu máli

Hentar þeim sem vilja..

hugsa til framtíðar og vilja auka lífeyrisgreiðslur sínar við starfslok

Hentar þeim sem vilja..

ná allt að 100% af launum við starfslok

Hentar þeim sem vilja..

tryggðan sparnað í evrum

Munurinn á tryggingasamningum og fjárfestingarsjóðum

Skoða málið

Er eitthvað annað sem við getum aðstoðað þig með Önnur þjónusta sem Allianz á Íslandi veitir

Af hverju að vera með Viðbótarlífeyri

Viðbótarlífeyrir

Viðbótarlífeyrir er valkvæð nauðsyn

Skoða nánar

Viðbótarlífeyrir Allianz tryggir hærri lífeyrisgreiðslu og brúar bilið á milli lágmarksframfærslu og hefðbundinna lífeyrisgreiðslna.

Líftrygging hjá Allianz

Líftrygging

Á einhver allt sitt undir

Skoða nánar

Líftrygging er ein mikilvægasta trygging sem hver og einn ætti að hafa. Líftrygging þjónar þeim tilgangi að tryggja fjárhagslegt öryggi eftirlifenda. Enginn ábyrgur framfærandi fjölskyldu ætti að vera án líftryggingar.

man being carried on sunbed by paramedicstaka

Tilgreind séreign

Vertu með þér í liði

Skoða nánar

Tilgreind séreign er tegund séreignarsparnaðar þar sem aðilar að kjarasamningum milli ASÍ og SA, geta ráðstafað allt að 3,5% af lífeyrisiðgjöldum sínum í tilgreinda séreign.

Algengar spurningar og svör Hvað vilt þú vita?

Lífeyrisviðauki Allianz er fyrir þá sem vilja öruggan sparnað í sterkum gjaldmiðli. Hægt er að kaupa viðbótartryggingu sem margfaldar bótafjárhæð vegna andláts af völdum slyss, sem er góður kostur fyrir þá sem ekki fá hefðbundna líftryggingu annars staðar. Sparnaðurinn er tryggður í evrum út samningstímann.

Til að tryggja fjárhagslegt öryggi við starfslok.

Lífeyrisviðauki Allianz er fyrir alla þá sem vilja spara til lengri tíma og hafa ávöxtun sína tryggða í samningslok.

Lífeyrisviðauki Allianz er greidd út til þess aðila sem þú velur við upphaf samnings. Hægt er að breyta um rétthafa dánarbóta með því að undirrita samning þess efnis.

Samningar sem stofnaðir voru fyrir 1. apríl 2005 hafa rétt á að fara í 24 mánaða iðgjaldafrí en samningar sem stofnað var til eftir 1. apríl 2005 hafa rétt á 36 mánaða iðgjaldafríi. Tryggingarvernd í iðgjaldafríi er mismunandi eftir stöðu og tegund hvers samnings og við hvetjum viðskiptavini til að kynna sér málið vel.

Einnig er hægt að óska eftir lækkun á iðgjaldi með því að hafa samband við skrifstofu Allianz.

Hægt er að halda áfram með Lífeyrisviðauka Allianz en bankaviðskiptin þurfa að fara fram í gegnum Ísland.

Skuldfærslur færast ekki sjálfkrafa á milli kreditkorta og því þarf að tilkynna um nýtt kort til skrifstofu Allianz

Hægt er að greiða eingreiðslu inn á samning einu sinni á ári:

Fyrir samninga gerða árið 2019 eða síðar er lágmarks greiðsla 500€ og að hámarki 30.000€.
Fyrir samninga gerða árið 2018 eða fyrr er lágmarks greiðsla 1000€ og að hámarki 20.000€.

Hafa þarf samband við skrifstofu Allianz með því að senda póst á [email protected] eða hafa samband í s. 595-3300 og tilkynna andlát.

Allianz á Íslandi mun annast gagnaöflun og sjá um samskipti við Allianz í Þýskalandi. Ef óskað verður eftir viðbótarupplýsingum eða ítarlegri gögnum verður haft samband við rétthafa.

Ferlið getur tekið nokkrar vikur og verður óskað eftir bankaupplýsingum þegar kemur að útgreiðslu.

Ef tryggingin felur í sér sérstakar bætur vegna andláts af slysförum (sjá tryggingaskírteini) þarf að hafa þarf samband við skrifstofu Allianz með því að senda póst á [email protected] eða hafa samband í s. 595-3300 og tilkynna andlát.

Allianz á Íslandi mun sjá um samskipti við Allianz í Þýskalandi. Óskað verður eftir gögnum ef þörf krefur s.s lögregluskýrslu og/eða vottorði frá lækni þar sem dánarorsök er tilgreind.

Ferlið getur tekið nokkrar vikur og verður óskað eftir bankaupplýsingum þegar kemur að útgreiðslu.

Vextir, arður og önnur ávöxtun af lífeyristryggingum, söfnunartryggingum, einstaklinga hjá líftryggingafélögum skulu teljast til fjármagnstekna þegar slíkar tekjur koma til greiðslu. Fjármagnstekjuskatt ber að greiða í því landi sem maður á heimilisfesti, þar sem skattur af tekjum er greiddur. Viðskiptavinir Allianz búsettir á Íslandi greiða því skatta á Íslandi.

Gera skal grein fyrir vaxtatekjum og arði ásamt öðrum fjármagnstekjum á skattframtali. Allianz sendir Skattinum árlega upplýsingar um stöðu samninga. Þegar kemur að útgreiðslu þarf samningshafi að setja inn upplýsingar um fjármagnstekjur á skattframtalið sitt og verða upplýsingar vegna útfyllingu þess aðgengilegar á mínum síðum Allianz.

Hafi fjármagnstekjuskattur verið greiddur í Þýskalandi þá aðstoðar Allianz á Íslandi viðskiptavini sína við að fá fjármagnstekjuskattinn endurgreiddan.

Samkvæmt ákvæðum tvísköttunarsamnings á milli Íslands og Þýskalands gildir um vexti, sem myndast í aðildarríki og greiddir eru aðila heimilisföstum í hinu aðildarríkinu, að þeir skulu einungis skattlagðir í síðarnefnda ríkinu og er þess vegna hægt að sækja um að fá þennan skatt endurgreiddan frá Þýskalandi.

  • Fjármagnstekjuskattur í Þýskalandi: 25%
  • Fjármagnstekjuskattur á Íslandi: 22%
  • Frítekjumark á Íslandi 300.000.- kr.

Viðskiptavinur þarf að skrifa undir umboð sem er sent til skattayfirvalda í Þýskalandi og sér Allianz á Íslandi alfarið um ferlið.