Sparnaðartrygging fyrir börn og unglinga (Renten)


Af hverju Allianz sparnaðartrygging

Hugsað fyrir foreldra, afa og ömmur og alla þá sem vilja leggja sitt af mörkum til að tryggja fjárhag barnanna til lengri tíma.

Sparnaðartrygging Allianz er fyrir þá sem hugsa til framtíðar og vilja öryggi. Tryggður sparnaður í evrum út samningstímann.

Lagt er fyrir í sparnað til að tryggja barninu fjárhagslegt forskot í framtíðinni

Fjölbreyttar úttektarleiðir

Ýmsir möguleikar eru varðandi útgreiðslu sparnaðar og lengd samningstíma.

Viðbótarupplýsingar

Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, er hægt að fá lán út á inneignina  sem getur komið sér vel á ýmsum tímamótum í lífi barnsins s.s. vegna náms, vegna íbúðakaupa o.sv. fr.

Hægt er að stöðva greiðslu iðgjalda tímabundið og fara í iðgjaldafrí t.d. við atvinnumissi, nám eða veikindi tryggingataka.

Allianz rekur umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinum eru veittar allar upplýsingar og aðstoð sem á þarf að halda.


Slysatrygging fyrir börn og unglinga (Risiko Unfall)


Af hverju Allianz slysatrygging

Trygging allan sólarhringinn hvar sem er í heiminum.

Slysatrygging tryggir bætur til tryggingaþega verði hann fyrir slysi í skóla eða frítíma.

Allianz rekur umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinum eru veittar allar upplýsingar og aðstoð sem á þarf að halda.

Allianz greiðir iðgjaldið

Ef greiðandi (t.d. foreldri, umráðamaður barns) fellur frá yfirtekur Allianz greiðslur iðgjalda og barnið er tryggt án þess að greiða iðgjald til 18 ára aldurs.

Sama iðgjald út samningstímann

Greitt er sama iðgjald í evrum út samningstímann og tryggingarverndin helst líka stöðug. Heilsa og aldur hafa áhrif á iðgjald.

Innifalið í tryggingunni

  • Bætur vegna sýkinga af völdum skógarmítilsbits.
  • Kostnaður við tannviðgerðir og gervitennur.
  • Bætur vegna heilsufarsskaða af völdum bólusetninga.
  • Eitranir (undantekning vegna fæðu).

Mánaðarlegar greiðslur til æviloka

Viðskiptavinir geta keypt viðbótartryggingu (Unfall Rente) með slysatryggingu án söfnunar. Unfall Rente tryggir mánaðarlegar greiðslur til æviloka ef örorka er metin 50% eða meiri.

Tryggingin tekur á eftirtöldum þáttum

Við örorku: Ef slys hefur langtíma afleiðingar eru greiddar umsamdar bætur. Upphæð bóta ræðst af skerðingu á starfshæfni eða hlutfalli örorku.
Biðtímabætur: Ef hinn tryggði er óvinnufær í þrjá mánuði (samtals 6 mánuði) greiðist sama bótafjárhæð aftur.
Það nægir að hinn tryggði sé metinn 50% óvinnufær seinni þrjá mánuðina.

Sjúkrahúsdagpeningar: Sjúkrahúsdagpeningar eru greiddir fyrir fyrsta til þriðja dags sem hinn slasaði liggur á sjúkrahúsi yfir nótt. Frá fjórða degi til allt að þremur árum frá slysi eru greiddir tvöfaldir sjúkrahúsdagpeningar.
Dánarbætur: Ef hinn tryggði slasast og fellur frá innan eins árs af völdum slyssins greiðir Allianz umsamdar dánarbætur.

Lýta- og fegrunaraðgerðir: Greiddur er kostnaður vegna lýta- eða fegrunaraðgerða eftir slys sem nemur allt að 10.000 evrum.
Björgunarkostnaður: Allianz greiðir björgunarkostnað allt að 10.000 evrum.