Af hverju líftrygging

Líftrygging er ein mikilvægasta trygging sem hver og einn ætti að hafa.

Líftrygging þjónar þeim tilgangi að tryggja fjárhagslegt öryggi eftirlifenda.

Enginn ábyrgur framfærandi fjölskyldu ætti að vera án líftryggingar.

Af hverju Allianz líftrygging

Ef hinn tryggði fellur frá innan 3ja mánaða frá fæðingu/ættleiðingu barns eða innan 3ja mánaða frá upphafi byggingar eigin húsnæðis eða kaupa á fasteign til eigin nota er greidd aukagreiðsla, að fjárhæð 25.000€

Hægt er að fara fram á að umsamin líftryggingar-fjárhæð verði greidd út fyrirfram, komi til alvarlegs sjúkdóms á lokastigi.

Allianz rekur umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinum eru veittar allar upplýsingar og aðstoð sem á þarf að halda.

Sama iðgjald út samningstímann

Menntun, starf og heilsa hafa áhrif á iðgjald. Algengt er að ferlið taki 4-8 vikur þar til trygging tekur gildi. Fyrir fólk frá 18 ára aldri. Greitt er sama iðgjald í evrum út samningstímann og tryggingarverndin helst líka stöðug.

Auðvelt að aðlaga

Hinn tryggði velur í upphafi samnings hver fær bæturnar ef hann fellur frá.  Einfalt er að breyta því með því að fylla út umsókn þess efnis.

Sérsniðin trygging að þínum þörfum

Ef valin er viðbótartrygging er hægt að margfalda bótafjárhæð vegna andláts af völdum slyss.

Af hverju líftrygging

Líftrygging er ein mikilvægasta trygging sem hver og einn ætti að hafa.

Líftrygging þjónar þeim tilgangi að tryggja fjárhagslegt öryggi eftirlifenda.

Enginn ábyrgur framfærandi fjölskyldu ætti að vera án líftryggingar.

Auðvelt að aðlaga

Tryggði velur í upphafi samnings hver fær bæturnar ef hann fellur frá. Einfalt er að breyta því með því að fylla út umsókn þess efnis.

Af hverju Allianz líftrygging með söfnun

Hluti iðgjalds fer í sparnað í evrum sem fæst greiddur út í samningslok.

Ef valin er viðbótartrygging er hægt að margfalda bótafjárhæð vegna andláts af völdum slyss.

Allianz rekur umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinum eru veittar allar upplýsingar og aðstoð sem á þarf að halda.

Sama iðgjald út samningstímann

Menntun, starf og heilsa hafa áhrif á iðgjald. Algengt er að ferlið taki 4-8 vikur þar til trygging tekur gildi. Fyrir fólk frá 18 ára aldri. Greitt er sama iðgjald í evrum út samningstímann og tryggingarverndin helst líka stöðug.

Sérsniðin trygging að þínum þörfum

Hægt er að stjórna því hvernig upphæðin skiptist milli sparnaðar og líftryggingar.

Fjölbreyttar úttektarleiðir

Mögulegt er að fá lán út á sparnað að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
Hægt er að taka sparnaðinn út sem eingreiðslu í samningslok eða með mánaðarlegum greiðslum.

Af hverju líftrygging

Líftrygging er ein mikilvægasta trygging sem hver og einn ætti að hafa.

Líftrygging þjónar þeim tilgangi að tryggja fjárhagslegt öryggi eftirlifenda.

Enginn ábyrgur aðili ætti að vera án líftryggingar.

Af hverju Allianz samtrygging

Ef annar hinna tryggðu fellur frá innan 3ja mánaða frá fæðingu/ættleiðingu barns eða innan 3ja mánaða frá upphafi byggingar eigin húsnæðis eða kaupa á fasteign til eigin nota er greidd aukagreiðsla, að fjárhæð 25.000€

Hægt er að fara fram á að umsamin líftryggingarfjárhæð verði greidd út fyrirfram, komi til alvarlegs sjúkdóms á lokastigi.

Allianz er með umboð á Íslandi, þar sem viðskiptavinum eru veittar allar upplýsingar og aðstoð sem á þarf að halda.

Sama iðgjald út samningstímann

Allianz metur hvern viðskiptavin eftir aldri, starfi og heilsu. Algengt er að ferlið taki 4-8 vikur þar til trygging tekur gildi. Fyrir fólk frá 18 ára aldri. Greitt er sama iðgjald í evrum út samningstímann og tryggingarverndin helst líka stöðug.

Tvöfalt öryggi

Í Samtryggingu Allianz eru tveir aðilar tryggðir t.d.hjón, sambúðaraðilar, fyrirtækjaeigendur o.sv.fr. Ef annar hvor hinna tryggðu fellur frá er tryggingarfjárhæðin greidd út og trygging fellur úr gildi.

Sérsniðin trygging að ykkar þörfum

Hvor hinna tryggðu velur í upphafi samnings hver fær bæturnar við fráfall, hinn samtryggði eða erfingjar. Einfalt er að breyta því með því að fylla út umsókn þess efnis.